Dienos pasiūlymas

Sąlygos ir taisyklės

1. Sąlygos ir taisyklės

Asmeniniai duomenys – tai informacija, kuri leidžia identifikuoti vartotoją, pvz.: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. paštas ir pašto kodas. Registracijos metu Jūsų pateikti asmeniniai duomenys naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo užtikrinimui. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

2. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato asmens, įsigijančio prekes faunas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir faunas.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių sąlygų taikymu.

3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, pasirinkęs prekių pristatymo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma faunas.lt sutarčių duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška (t.y. nebuvo sugadinta) ir iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda. 

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, pakeistas Sąlygas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nurodytą pristatymo terminą (taikoma tik tuo atveju, kai prekė yra sandėlyje; kitais atvejais pristatymo terminas patikslinimas ir Pirkėjas yra informuojamas).

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

8. Pristatymo kainos

8.1. Pristatymas nemokamas perkant prekių daugiau nei už 14,99 EUR Lietuvos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją). Kitu atveju pristatymas 2,90 EUR.  

9. Apmokėjimas

9.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats perveda užsakyme nurodytą sumą į Pardavėjo banko sąskaitą.

9.2. Arba per Paysera - Saugus, lengvas būdas atlikti mokėjimus.

9.3. Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntą tik gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atsiskaitė už prekes ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.4. Pirkėjui pasirinkus banko pavedimo mokėjimo metodą ir sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą „Užsakyti su įsipareigojimu sumokėti“), į Pirkėjo elektroninį paštą yra išsiunčiama išankstinio apmokėjimo sąskaita, kurią pirkėjas gali atsispausdinti.

10. Prekių grąžinimas ir/arba keitimas

10.1. Prekės grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14  dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@faunas.lt, nurodydamas, pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį.

10.2. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja kaip galima greičiau pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) ir už prekės (-ių) pristatymą sumokėtus pinigus. Kiekvienos Parduotuvės parduodamos prekės savybės ir dydžiai bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3.Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra "netinkama kokybė", mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

10.4. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę. Pastebėjus siuntos pažeidimą, dalyvaujant kurjeriui yra privaloma surašyti pastabas apie siuntos pakuotės pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą. Priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai ir tai gali apsunkinti bet kokių pretenzijų, dėl prekės išorinių pažeidimų, nagrinėjimą.

11. Grąžinimo sąlygos

Grąžinant kokybiškas netikusias prekes, ar norit jas pakeisti kitomis prekėmis , grąžinimo išlaidos turėsite apmokėti patys. Taip pat būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti pirkimą patvirtinančius duomenis (užsakymo numerį, sąskaitą faktūrą)

Prieš siunčiant grąžinamas prekes, būtina apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@faunas.lt arba tel.: +370 620 77616

12. Pardavėjo taikomos akcijos ir dovanų kuponai

12.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiam kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.

12.3. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

12.4. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.

12.5. Nuolaidos nesumuojamos.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

13.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje  vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.